WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Oldal megtekintése

Az oldal tetejére

Jogi nyilatkozat

A KONE Vállalat vagy bármelyik leányvállalata (továbbiakban a "KONE") www.kone.com Internet oldalaira vagy annak bármelyik aloldalára (továbbiakban a "Webhely") való belépéssel, Ön elfogadja a következő feltételeket és kikötéseket. Ön nem léphet be a Webhelyre, ha nem fogadja el a következő összes feltételt és kikötést.

A KONE Vállalat vagy bármelyik leányvállalata (továbbiakban a "KONE") www.kone.com Internet oldalaira vagy annak bármelyik aloldalára (továbbiakban a "Webhely") való belépéssel, Ön elfogadja a következő feltételeket és kikötéseket. Ön nem léphet be a Webhelyre, ha nem fogadja el a következő összes feltételt és kikötést.

Korlátozott engedély

Az itt közzétett feltételeknek és kikötéseknek, valamint az összes vonatkozó helyi törvénynek és előírásnak megfelelően, a KONE nem kizárólagos, nem átruházható, személyes és korlátozott jogot ad Önnek a jelen Webhely és azt kísérő anyagok megtekintésére, használatára és megjelenítésére, kizárólag saját személyi használatra. Ez a felhatalmazás nem jelenti az itt található Webhely és anyagok tulajdonjogának átruházását, és a következő korlátozások alá esik: (i) A Webhely és anyagainak összes másolatán Önnek meg kell tartania a KONE összes szerzői jog és más szabadalmi nyilatkozatát, és (ii) a Webhelyet, ill. annak anyagait Ön semmilyen módon nem módosíthatja, terjesztheti, adhatja át vagy nem tárolhatja vagy nem reprodukálhatja vagy nem jelenítheti meg vagy nem tarthat bemutatót azokról, illetve másképpen nem használhatja semmilyen köz vagy kereskedelmi célra, kivéve az itt kifejezetten engedélyezett célokat.

Szerzői jog

A Webhely tartalmára a KONE Vállalat Szerzői joga vonatkozik. Az itt kifejezetten meg nem adott összes jogot fenntartjuk.

Védjegyek

A „KONE”, „Monospace®”, „Ecodisc®”, „Minispace™”, „Maxispace®”, „PowerDisc®”, „TranSys™”, „KONE EcoMaster®”, „KONE e-OPTIMUM™”, „Alta™”, „KONEMATIC™”, „KoneXion™”, „KONE Care™”, „KONE Polaris™”, „TravelMaster™”, „TransitMaster™”, „Dedicated to People Flow™” és a KONE összes többi védjegye, a KONE terméknevek, logók, kereskedelmi szimbólumok, kereskedelmi nevek, szlogenek (függetlenül attól hogy bejegyzettek vagy nem), és szolgáltatások a KONE védjegyeit képezik. Az Ön belépése a jelen Webhelyre nem értelmezhető (beleértve, következtetve vagy más módon) a Webhelyen megjelenő bármilyen védjegy használatára vonatkozó engedély vagy jog megadásaként, a KONE előzetes írásos engedélye nélkül.

Webhely módosítása

A KONE fenntartja azon jogát, hogy változtassa, vagy módosítsa a Webhely tartalmát, beleértve e Jogi nyilatkozat, de arra nem korlátozva, illetve, hogy bármikor előzetes értesítéssel, ill. anélkül, visszavonja vagy korlátozza a hozzáférést a Webhelyhez.

Felelősség kizárása

A Webhely tartalmát a „jelen állapotában” és „ahogy rendelkezésre áll” alapon biztosítjuk. A jelen Webhelyen lévő bármilyen információ, eszköz, és szolgáltatás használatát a felhasználó kizárólagos felelősségére kell végrehajtani, és a KONE nem vállal felelősséget vagy szavatosságot az ilyen információk, eszközök vagy szolgáltatások pontosságát vagy adott célra alkalmasságát illetően. A vonatkozó törvény által megkövetelt jótállás kivételével, semmilyen kifejezett vagy beleértett szavatosságot nem vállalunk a Webhely rendelkezésre állására, pontosságára és megbízhatóságára vonatkozóan.

Felelősség korlátozása

A vonatkozó törvény által megkövetelt felelősség kivételével, a KONE nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, speciális vagy következményes károkért, elvesztett nyereségekért, vagy a Webhely és a Webhelyen biztosított szolgáltatások használatából, ill. használhatatlanságából eredő üzletmenet megszakadásokért, még akkor sem, ha a KONE-t értesítették az ilyen károkról. A KONE nem vállal felelősséget a Webhelyen található semmilyen pontatlanságokért, akadályoztatásokért és hibákért, és nem köteles értesíteni a felhasználókat arról, hogy mikor frissítette az információkat. A KONE nem felelős olyan veszteségért vagy károsodásért, melyet Ön a Webhelyen lévő bármilyen adatra vagy szolgáltatásra támaszkodva szenvedett el, vagy olyan adatokért, melyek a felhasználó Webhelyre való adatbevitelével jöttek létre.

Linkek

A webhely tartalmazhat harmadik fél által birtokolt és működtetett webhelyekhez és eszközökhöz vezető linkeket. A KONE nem vállal felelősséget és nem adja hozzájárulását, vagy nem emel kifogást, vagy nem vállal semmilyen szavatosságot olyan harmadik fél által létrehozott vagy közzétett anyagért, amelyhez a Webhely linkkel kapcsolódik.

Benyújtott anyag/információ

Információk vagy anyagok (például visszajelzés, adatok, válaszok, kérdések, megjegyzések, javaslatok, elképzelések, tervek, rendelések, kérések, vagy hasonlók) a KONE-hez benyújtásával (például e-mailen vagy a Webhelyen keresztül) Ön beleegyezik abba, hogy: (i) az anyag nem tartalmazhat semmilyen tételt, amely törvénytelen, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, pornográf, gyalázkodó, zaklató vagy fenyegető, vagy egyébként nem alkalmas közzétételre; (ii) bármilyen anyag benyújtása előtt Ön minden ésszerű intézkedést megtesz a vírusok vagy más egyéb fertőző vagy romboló jellemzők vizsgálatára és eltávolítására; (iii) Ön birtokolja az anyagot vagy korlátlan joggal rendelkezik, hogy átadja nekünk, és a KONE közzé teheti az anyagot és/vagy a termékeinkbe foglalhatja azt, ill. bármilyen benne található elképzelést – kompenzáció, használatra vonatkozó korlátozások, a forrás elismerése, elszámoltathatóság és felelősség nélkül; és (iv) a benyújtott anyaggal kapcsolatban nem tesz jogi lépéseket a KONE ellen, valamint kártalanítja a KONE-t, ha a benyújtott anyaggal kapcsolatban bármelyik fél pert indít a KONE ellen.