SZÓJEGYZÉK

Amikor felvonókról vagy mozgólépcsőkről beszélünk, időnként fontos szakkifejezéseket, rövidítéseket használni, így készítettünk egy szójegyzéket, mely segít az értelmezésben. Kattintson egy szóra, vagy kifejezésre, hogy lássa a meghatározását.

SZÓJEGYZÉK

 • Ebben a függesztésben a fülke és a kötélzet sebessége egyenlő.

 • Ebben a függesztésben a fülke sebessége fele a kötélzet sebességének.

 • A elektromos energiát 3-fázisú váltakozó feszültséggel biztosítja.

 • Egy olyan eszköz, vagy rendszer, mely felügyeli a felvonóba, vagy az épületbe történő belépést.

 • A főbejáraton lévő ajtó. C-ajtó

 • Egy rendszer, mely lehetővé teszi, hogy az ajtónyitás megkezdődjön, mielőtt a fülke az állomás szintjére ér. Az ajtók nyitása megkezdődik, amikor a fülke az ajtózónában, a sebesség pedig már a biztonsági előírások szerinti határ alatt van.

 • Cserélhető elemekkel rendelkező automata ajtók felvonókhoz. A legtöbb felvonónál alkalmazható.

 • Levegőben terjedő zajkibocsátás. Felvonók esetén általában a motor, a kötelek, a vezérlőpanel, az ajtók, a vezetősínek és más rezgő elemek okozzák a zajt.

 • Csengő figyelemkeltésre és segélyhívásra. A fülkében egy nyomógombbal működtethető. Elhelyezhető a liftaknában, egy megfelelő felvonószinten, vagy a fülke tetején.

 • A vészcsengő bekapcsolására szolgáló gomb. Továbbá aktiválja a hangkapcsolatot, ha a távfelügyeleti szolgáltatást használják. Elhelyezése a fülkében, más gombokkal együtt a fülke tetején, vagy az alján.

 • Az az idő, amíg a vészjelzőt nyomni kell, míg a jelzést regisztrálják.

 • Jelzés, melyet a vészjelző gomb megnyomása generál.

 • Az a szint, ahol a felvonó hangbemondás működik.

 • Tompító elem a zaj csökkentésére. Használják például fülke burkolatokban, ajtó panelekben, vagy vezérlőszekrényekben.

 • Biztonsági rendszer, mely megállítja a felfelé mozgó fülke szabályozatlan működését.

 • Olyan elektromos motor, melynél a forgási sebesség nem pontosan a betáplált áram frekvenciához igazodik. A különbséget a frekvencia és a motor forgássebessége között csúszási aránynak hívják. A csúszási arány adja a motor forgatónyomatékát.

 • Automatikusan nyíló és záródó fülkeajtó.

 • Automatikusan nyíló és záródó ajtó.

 • A fülketér, melyet a padlószinttől 1 m magasságban mérnek, nem tekintve a korlátokat, mely az utasok és az áruk rendelkezésére áll a felvonó működésekor. Minden rendelkezésre álló terület zárt fülkeajtóknál számításba kerül.

 • Amikor a névleges terhelés 30-50%-a van a felvonóban (a súlybeállítási elvektől függően) és az ellensúly valamint a fülke súlya kiegyenlítődnek.

 • A felvonó névleges terhelésének az a hányada (százalékban kifejezve), mellyel a felvonó fülke és az ellensúly kiegyenlítődnek.

 • Az ellensúly tömege, mely úgy takarít meg energiát, hogy kiegyensúlyozza a fülke, a fülke kötelek és a névleges terhelés teljes, vagy részleges súlyát.

 • Biztonsági korlát a fülke tetején, mely megakadályozza a felvonóaknába történő beesést.

 • Évente 200.000 ciklusra tervezett ajtók választéka. Nézze meg a közepes- és magas terhelésű ajtókat is.

 • Választható eszköz, mely lehetővé teszi a fülke ellensúllyal történő mozgatását a legközelebbi szintre.

 • Acél, vagy öntött vas lemez, melyre a motort helyezik.

 • Egy, vagy két stabil állás kapcsolására képes eszköz. Egy állásban marad addig, amíg egy kapcsolás aktiválódik. Ekkor a másik stabil állásba kapcsol, és addig marad ott, míg újabb kapcsolás nem aktiválódik. Nézze meg a mono-stabil kapcsolót is.

 • Mechanikai biztonsági eszköz, mely rögzíti a fülkét telepítés és karbantartás közben.

 • Acél rúd, például a fülke rögzítő eszközhöz, melyet ha a blokkoló lemezbe csúsztatnak, rögzíti a fülkét.

 • Acéllemez lyukakkal a fülke rögzítő eszközben. A blokkoló rudat belehelyezik a lyukakba.

 • Az a tiszta függőleges tér, mely a süllyeszték padlótól a legalsó fülke alá szerelt mechanikai alkatrészig, vagy berendezésig, vagy eszközig ér, nem számítva a fülkecsúszókat, görgőket, biztonsági fogókat, fülkepadló ütközőket, védőket, amikor a fülke az ütközőkön ül. Nézze meg a biztonsági tér jelentését is.

 • Az épület legalsó emelete.

 • A legalsó emelet az épületben, melyet a felvonó kiszolgál.

 • Elektromechanikai eszköz, mely megakadályozza a felvonó mozgását, amikor az állásban van, és az emelőmotor nem kap áramot. Egyes vezérléseknél akkor is megállítja a fülkét, ha az áram lekapcsol az emelőmotorról.

 • Az a függőleges erő, mely leállítja a fülkét a biztonsági fogók bekapcsolása után. Nézze meg a fogó erő jelentését is.

 • A fülke függesztés alatti lemez, melybe az ütköző ütközik.

 • Az épület süllyesztése, melyet a földbe süllyesztés, vagy a beton feltörése eredményez.

 • Egy épületben a műszaki rendszereket felügyelő személyzet és felszerelés.

 • Meghatározza a felvonó akna, a gépház és a nyers nyílások névleges méretére vonatkozó tűréseket.

 • Alkatrészek, melyeket az alap termék tartalmaz.

 • Olyan tulajdonság, mely ha érzékeli a felvonó beállított határérték szerinti terheltségét, akkor már nem áll meg a további hívószinteken. Általában a határérték a névleges terhelés 60-80%-a közötti.

 • Az a hely, ahová a riasztások és vészjelzések befutnak. Emberek és számítógépek kezelik az információt.

 • Controller Area Network - Vezérlő rendszerek hálózata "Bus" rendszer, mely az intelligens automata berendezéseket soros (peer-to-peer) hálózatba kapcsolja. A rendszert alkalmazzák még gépjárművekben és elektromos meghajtások szinkronizálásában.

 • A fülke padló területe beleértve az ajtóküszöb területét a névleges terhelés / utasszám függvényében a biztonsági előírásoknak megfelelően.

 • Eszköz a lefelé mozgó fülke leállítására normál utazási határ felett azzal, hogy elnyeli a fülke mozgási energiáját.

 • Egy eszköz 2 egymással összefüggő és egymástól függő funkcióval: (1) megelőzi (elektromosan) az emelő motor működését, kivéve, ha az ajtó zárt pozícióban van, (2) megelőzi (mechanikusan) a fülkeoldali ajtónyitást, kivéve, ha a felvonó az ajtózónában van és megállt, vagy megállították.

 • Akkumlátoros világítás a felvonó fülkében, mely áramkiesés esetén biztosítja a vészvilágítást.

 • Vezetősínek, melyek a felvonó fülkét vezetését irányítják az aknában.

 • Minden látható elem a felvonó fülke belsejében.

 • A fülke belső világítása.

 • Egy funkció, mely megakadályozza a felvonó használatát, ha a fülkevilágítás nem kap áramot.

 • A felvonó fülkében lévő tényleges terhelés (utasok és áruk). Nézze meg a névleges terhelés jelentését is.

 • A felhasználói felület az utasok számára a felvonó fülkében. Tartalmazza az összes nyomógombot, vészjelző gombot, ajtónyitó gombot, stb.

 • Eszközök összessége, melyek érzékelik a felvonó fülke terheltségét és tájékoztatják az utasokat. Bekapcsolja a fülke túlterheltség jelzőt.

 • Mechanikai eszköz, mely általában a fülkevázhoz van rögzítve és feladata a felvonó megállítása, ha az túllépi a megengedett sebességet.

 • A fülke szerkezet, mely nem tartalmazza a különálló (nem beépített) belső elemeket.

 • A fülkeváz belső mérete a frontoldaltól a hátsó oldalig a belső elemek nélkül.

 • A magasság a nyers padlótól a fülketető legalacsonyabb pontjáig.

 • A fülkeváz belső mérete a oldalsó faltól az oldalsó falig a belső elemek nélkül.

 • A fülke bejárat alsó vízszintes eleme.

 • A felvonó fülke függesztési keretszerkezete, melyre a vezetősín csúszókat, a biztonsági fogókat és az emelő köteleket, vagy hidraulikus hengereket rögzítik.

 • Egy eszköz, vagy eszközcsoport, mely egy előre meghatározott módon vezérli a hozzákapcsolt készüléket. Egy felvonó vezérlés hajtás és ellenőrző funkciókból áll.

 • A felvonó váz tartalmazza a felvonó előre megtervezett alapelemeit: emelő rendszer, vezérlés, meghajtás, fülkeszerkezet, ajtóváz rendszer és utasbiztonsági berendezés. A tartozékok és az egyéb belső elemek (beleértve a jelzőrendszert is) nem tartoznak ide.

 • Előre megtervezett felvonóvázak, melyekre a termékcsaládok épülnek.

 • Az az elem, mely biztosítja a tapadást a hajtótárcsa és a függesztő kötelek között és melyek össztömege kiegyenlítí a fülke súlyát és a fülketerhelés egy bizonyos arányát, melyet gyakran a névleges terhelés 50%-ában határoznak meg.

 • Az ellensúly utazási területe az aknában, melyet elválaszt egy ellensúly védőlemez.

 • Előre meghatározott üzemmód, amelyben a felvonó bizonyos helyzetekben működik. Például normál üzemmód, ellenőrzési üzemmód és beállítási üzemmód.

 • Köteles felvonókban az a műszaki megoldás, mely az emelő motor energiatáplálását és sebesség szabályozását végzi. Hidraulikus felvonókban a szivattyút és a szelepeket vezérli.

 • Felvonó fülke 2 bejárattal.

 • Választható szerkezeti és funkcionális tulajdonságok, melyek védik az utasokat és a felvonót a földrengés okozta károktól.

 • A felvonónak az a része, mely szállítja az utasokat és/vagy más terheket.

 • Az utasok által adott hívások és parancsok végrehajtására szolgáló eszközök és működési elvek.

 • A felvonócsoport kettő, vagy több felvonóból áll, melyekhez ugyanazokat a hívógombokat használják a beszálló szinteken (és ugyanazzal a csoportvezérléssel működnek). Nézze meg a felvonó beszállási hely jelentését is.

 • Az a hely, melyben a fülke és az ellensúly - ha van - mozog. Ezt a teret általában a süllyeszték padló, a falak és az akna mennyezet határolják.

 • A felvonófülke pillanatnyi sebessége az aknában. Nem egyezik meg a névleges sebességgel.

 • Minden fülkén található vészjelző rendszer, mely tartalmaz csengőt, nyomógombot a fülkében és szünetmentes áramforrást, általában egy akkumulátort.

 • Olyan lehetőség, melyben a kiválasztott felvonót leválasztják az általános csoport működéstől a tűzoltók számára.

 • Emeleti beszálló ajtószerkezet, mely nem fedi az akna teljes szélességét. Nézze meg a széles ajtók és a front ajtók jelentését is.

 • Emeleti beszálló ajtószerkezet, mely fedi az akna teljes szélességét.

 • Áru-, gyalogos béka, targonca, stb. szállításra alkalmas felvonó.

 • Főleg áruszállításra alkalmas felvonó, személyi kísérettel.

 • Acél profilok sima vezető felülettel. A sínek általában T-profilok (gépi megmunkálású, hidegen húzott, hengerelt). A vezetősínek a felvonóaknában helyezkednek el, ezek irányítják és vezetik a fülke és az ellensúly mozgását.

 • Kapaszkodó korlát a felvonófülkében.

 • A felvonó akna azon része, mely a legfelső emelet padlószinttől az akna mennyezetig tart.

 • A felvonófülke és az ellensúly mozgatását végző berendezés. Meghatározott berendezés kombinációk a terhelések, névleges sebességek gyorsulási és emelőmagasságok szerint.

 • Ideiglenes felvonórendszer, mozgatható gépházzal. Egy fejlesztés, mely kiszolgálja a felvonó igényt egy épület teljes építési ideje alatt. A gépház ugyanarra a vezetősínre kerül, mint a fülke és az épületszerkezethez van erősítve emelhető tüskékkel. Ahogyan épül az épület, úgy lehet a sínrendszert hosszabbítani és a mozgatható gépházat feljebb vinni, hogy a további emeleteket kiszolgálja.

 • A KONE tengelyes szinkronmotorja, mágnessel a forgórészben.

 • A felvonó bejárat előtt lévő épület szint.

 • Az aknanyílásba épített ajtó. Biztosítja a biztonságos fülkébe lépést.

 • Olyan szerelvény, mely tartalmazza az emeleti ajtókat és a felvonóakna bejáratához kapcsolódó építészeti elemeket.

 • Az a helyiség, ahol a felvonó motor, néhány elektromos és vezérlő rendszer elemek helyezkednek el. Általában a felvonó akna fölött helyezkedik el.

 • Egy kapcsoló, mely az emelőmotor áramellátást kapcsolja, 1) ha szükséges a felvonó fülke mozgatása, és 2) ha az elektromos biztonsági kör teljes (zárt).

 • Az az emelet, ahol az épület főbejárata van.

 • Azok az eszközök, melyek biztosítják a felvonóhoz az áramot. Főközpontként / főhálózatként is ismert.

 • A felvonó vezérlőrendszer része, mely tartalmazza a felhasználási felületet a szervizelő számára, továbbá kapcsolókat, biztosítékokat és fék kioldókat.

 • Közepes teljesítmény kategóriába sorolt felhasználási mód. Nézze meg az alacsony és magas teljesítmények jelentését is.

 • Automata ajtó működéssel rendelkező rendszer, mely figyelmeztető jelzést ad, valamint csökkentett sebességgel és nyomatékkal zárja az ajtókat. A jelzés akkor kapcsol be, ha az ajtók hosszabb ideig nyitva maradnak, mint az előre meghatározott idő.

 • Kulcsos kapcsoló, mellyel a felvonó normál üzemmódból kikapcsolható.

 • Egy eszköz, mely leállítja a felvonót, ha elér egy előre beállított sebességet, és ha szükséges a biztonsági fogókészüléket is bekapcsolja.

 • Egy felvonó, vagy felvonó csoport funkciója. Ezzel a funkcióval a felvonó kap egy jelet, hogy mindig térjen vissza egy előre kiválasztott szintre, miután minden fülke, vagy emeleti hívást teljesített.

 • Széleskörű jellemzők, melyek az utas kényelmét, vagy kellemetlenségét befolyásolják a felvonó használata közben. Például: belső kialakítás, jelzőrendszer, be- és kiszállás, várakozási idő, utazási kényelem, stb.

 • Elsődlegesen utasok szállítását szolgáló felvonó.

 • A felvonó akna azon része, mely a legalsó beszálló szint küszöbmagasságától az aknapadlóig tart.

 • Egy módszer, mellyel a) ellenőrizhető a felvonó akna, hogy az a követelményeknek megfelelően épült, és b) meghatározható a komponensek megfelelő pozíciója.

 • A teljesítmény tényező megmutatja a valós és a látszólagos teljesítmény arányát. Egy áramkör teljesítmény tényezője az alábbi képlet szerint számítható: pf = P / S, (kW / kVA).

 • Az a terhelés, melyre a berendezést építették. Nézze meg a fülke terhelés jelentését is.

 • Egy vészhelyzeti riasztórendszer, amely távolról működik.

 • Egy felvonó utazási kényelmét a zajszint, a függőleges és oldalirányú rezgés, gyorsulási / lassulási arány és a rázkódás határozzák meg.

 • Egy mechanikai biztonsági eszköz, mely a fülkevázhoz rögzített. (Egyes esetekben pedig az ellensúly vázához is). A készülék bekapcsoláskor leállítja és megtartja a sebességet túllépő fülkét, vagy ellensúlyt, befogó ékekkel, melyek a vezetősínekre szorulnak. Az eszközt a sebesség szabályzó aktiválja.

 • Egy aknafalra rögzített acél lemez a beszálló szint ajtóküszöb alatt és a beszálló szint ajtó felett, hogy csökkentse a fülke ajtóküszöb és az aknafal között rést.

 • Dekorációs és védelmi célú elem a fülke oldalfal alján.

 • Az a terhelés, ami magában foglalja a nyers fülke, a fülke belső, a fülke ajtó(k) súlyát, a névleges terhelést és a fülkevázat minden tartozékával. A súly nem tartalmazza a függesztő köteleket, az ellensúlyozó köteleket, vagy láncokat, a kötélzet kiegyenlítő eszközt, az úszó kábelt és az ellensúlyt.

 • Azok a kötelek, melyek a felvonófülkét és az ellensúlyt tartják. Nem egyezik meg az emelő kötélzettel.

 • Felvonó hajtási üzemmód, melyben a felvonó addig mozog lefelé, míg eléri a lassulási, vagy szinkronizációs kapcsolót.

 • Adatlista, mely meghatározza a felvonó jellegzetességeit a DL dokumentumokban.

 • Előre meghatározott elemek csoportja, mely az alapfelszereltséget definiálja.

 • A felvonó fülke által kiszolgált legfelső, vagy legalsó szint.

 • Kettő vagy többajtós felvonófülke.

 • Olyan felvonó, mely a felvonóakna két ellentétes oldalán is rendelkezik bejárattal.

 • Egy biztonsági vizsgálat, mely ellenőrzi a megfelelő tapadást a függesztő kötelek és hajtótárcsa között.

 • 3 felvonóból álló csoport.

 • Egy rendszer, mely kétirányú kommunikációt biztosít a felvonó és a KONE szervizközpont között.

Sütik beállítása

A weboldal sütiket használ, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Azáltal, hogy a böngésző beállításainak módosítása nélkül folytatja a webhely megtekintését, Ön hozzájárul a sütik használatához. (A beállításokat bármikor megváltoztathatja.) További információkért tekintse meg az Adatvédelmi nyilatkozatot.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Oldal megtekintése