SZÓJEGYZÉK

Amikor felvonókról vagy mozgólépcsőkről beszélünk, időnként fontos szakkifejezéseket, rövidítéseket használni, így készítettünk egy szójegyzéket, mely segít az értelmezésben. Kattintson egy szóra, vagy kifejezésre, hogy lássa a meghatározását.

SZÓJEGYZÉK

 • Ebben a függesztésben a fülke és a kötélzet sebessége egyenlő.

 • Ebben a függesztésben a fülke sebessége fele a kötélzet sebességének.

 • A elektromos energiát 3-fázisú váltakozó feszültséggel biztosítja.

 • Egy olyan eszköz, vagy rendszer, mely felügyeli a felvonóba, vagy az épületbe történő belépést.

 • A főbejáraton lévő ajtó. C-ajtó

 • Egy rendszer, mely lehetővé teszi, hogy az ajtónyitás megkezdődjön, mielőtt a fülke az állomás szintjére ér. Az ajtók nyitása megkezdődik, amikor a fülke az ajtózónában, a sebesség pedig már a biztonsági előírások szerinti határ alatt van.

 • Cserélhető elemekkel rendelkező automata ajtók felvonókhoz. A legtöbb felvonónál alkalmazható.

 • Levegőben terjedő zajkibocsátás. Felvonók esetén általában a motor, a kötelek, a vezérlőpanel, az ajtók, a vezetősínek és más rezgő elemek okozzák a zajt.

 • Csengő figyelemkeltésre és segélyhívásra. A fülkében egy nyomógombbal működtethető. Elhelyezhető a liftaknában, egy megfelelő felvonószinten, vagy a fülke tetején.

 • A vészcsengő bekapcsolására szolgáló gomb. Továbbá aktiválja a hangkapcsolatot, ha a távfelügyeleti szolgáltatást használják. Elhelyezése a fülkében, más gombokkal együtt a fülke tetején, vagy az alján.

 • Az az idő, amíg a vészjelzőt nyomni kell, míg a jelzést regisztrálják.

 • Jelzés, melyet a vészjelző gomb megnyomása generál.

 • Az a szint, ahol a felvonó hangbemondás működik.

 • Tompító elem a zaj csökkentésére. Használják például fülke burkolatokban, ajtó panelekben, vagy vezérlőszekrényekben.

 • Biztonsági rendszer, mely megállítja a felfelé mozgó fülke szabályozatlan működését.

 • Olyan elektromos motor, melynél a forgási sebesség nem pontosan a betáplált áram frekvenciához igazodik. A különbséget a frekvencia és a motor forgássebessége között csúszási aránynak hívják. A csúszási arány adja a motor forgatónyomatékát.

 • Automatikusan nyíló és záródó fülkeajtó.

 • Automatikusan nyíló és záródó ajtó.

 • A fülketér, melyet a padlószinttől 1 m magasságban mérnek, nem tekintve a korlátokat, mely az utasok és az áruk rendelkezésére áll a felvonó működésekor. Minden rendelkezésre álló terület zárt fülkeajtóknál számításba kerül.

 • Amikor a névleges terhelés 30-50%-a van a felvonóban (a súlybeállítási elvektől függően) és az ellensúly valamint a fülke súlya kiegyenlítődnek.

 • A felvonó névleges terhelésének az a hányada (százalékban kifejezve), mellyel a felvonó fülke és az ellensúly kiegyenlítődnek.

 • Az ellensúly tömege, mely úgy takarít meg energiát, hogy kiegyensúlyozza a fülke, a fülke kötelek és a névleges terhelés teljes, vagy részleges súlyát.

 • Biztonsági korlát a fülke tetején, mely megakadályozza a felvonóaknába történő beesést.

 • Évente 200.000 ciklusra tervezett ajtók választéka. Nézze meg a közepes- és magas terhelésű ajtókat is.

 • Választható eszköz, mely lehetővé teszi a fülke ellensúllyal történő mozgatását a legközelebbi szintre.

 • Acél, vagy öntött vas lemez, melyre a motort helyezik.

 • Egy, vagy két stabil állás kapcsolására képes eszköz. Egy állásban marad addig, amíg egy kapcsolás aktiválódik. Ekkor a másik stabil állásba kapcsol, és addig marad ott, míg újabb kapcsolás nem aktiválódik. Nézze meg a mono-stabil kapcsolót is.

 • Mechanikai biztonsági eszköz, mely rögzíti a fülkét telepítés és karbantartás közben.

 • Acél rúd, például a fülke rögzítő eszközhöz, melyet ha a blokkoló lemezbe csúsztatnak, rögzíti a fülkét.

 • Acéllemez lyukakkal a fülke rögzítő eszközben. A blokkoló rudat belehelyezik a lyukakba.

 • Az a tiszta függőleges tér, mely a süllyeszték padlótól a legalsó fülke alá szerelt mechanikai alkatrészig, vagy berendezésig, vagy eszközig ér, nem számítva a fülkecsúszókat, görgőket, biztonsági fogókat, fülkepadló ütközőket, védőket, amikor a fülke az ütközőkön ül. Nézze meg a biztonsági tér jelentését is.

 • Az épület legalsó emelete.

 • A legalsó emelet az épületben, melyet a felvonó kiszolgál.

 • Elektromechanikai eszköz, mely megakadályozza a felvonó mozgását, amikor az állásban van, és az emelőmotor nem kap áramot. Egyes vezérléseknél akkor is megállítja a fülkét, ha az áram lekapcsol az emelőmotorról.

 • Az a függőleges erő, mely leállítja a fülkét a biztonsági fogók bekapcsolása után. Nézze meg a fogó erő jelentését is.

 • A fülke függesztés alatti lemez, melybe az ütköző ütközik.

 • Az épület süllyesztése, melyet a földbe süllyesztés, vagy a beton feltörése eredményez.

 • Egy épületben a műszaki rendszereket felügyelő személyzet és felszerelés.

 • Meghatározza a felvonó akna, a gépház és a nyers nyílások névleges méretére vonatkozó tűréseket.

 • Alkatrészek, melyeket az alap termék tartalmaz.

 • Olyan tulajdonság, mely ha érzékeli a felvonó beállított határérték szerinti terheltségét, akkor már nem áll meg a további hívószinteken. Általában a határérték a névleges terhelés 60-80%-a közötti.

 • Az a hely, ahová a riasztások és vészjelzések befutnak. Emberek és számítógépek kezelik az információt.

 • Controller Area Network - Vezérlő rendszerek hálózata "Bus" rendszer, mely az intelligens automata berendezéseket soros (peer-to-peer) hálózatba kapcsolja. A rendszert alkalmazzák még gépjárművekben és elektromos meghajtások szinkronizálásában.

 • A fülke padló területe beleértve az ajtóküszöb területét a névleges terhelés / utasszám függvényében a biztonsági előírásoknak megfelelően.

 • Eszköz a lefelé mozgó fülke leállítására normál utazási határ felett azzal, hogy elnyeli a fülke mozgási energiáját.

 • Egy eszköz 2 egymással összefüggő és egymástól függő funkcióval: (1) megelőzi (elektromosan) az emelő motor működését, kivéve, ha az ajtó zárt pozícióban van, (2) megelőzi (mechanikusan) a fülkeoldali ajtónyitást, kivéve, ha a felvonó az ajtózónában van és megállt, vagy megállították.

 • Akkumlátoros világítás a felvonó fülkében, mely áramkiesés esetén biztosítja a vészvilágítást.

 • Vezetősínek, melyek a felvonó fülkét vezetését irányítják az aknában.

 • Minden látható elem a felvonó fülke belsejében.

 • A fülke belső világítása.

 • Egy funkció, mely megakadályozza a felvonó használatát, ha a fülkevilágítás nem kap áramot.

 • A felvonó fülkében lévő tényleges terhelés (utasok és áruk). Nézze meg a névleges terhelés jelentését is.

 • A felhasználói felület az utasok számára a felvonó fülkében. Tartalmazza az összes nyomógombot, vészjelző gombot, ajtónyitó gombot, stb.

 • Eszközök összessége, melyek érzékelik a felvonó fülke terheltségét és tájékoztatják az utasokat. Bekapcsolja a fülke túlterheltség jelzőt.

 • Mechanikai eszköz, mely általában a fülkevázhoz van rögzítve és feladata a felvonó megállítása, ha az túllépi a megengedett sebességet.

 • A fülke szerkezet, mely nem tartalmazza a különálló (nem beépített) belső elemeket.

 • A fülkeváz belső mérete a frontoldaltól a hátsó oldalig a belső elemek nélkül.

 • A magasság a nyers padlótól a fülketető legalacsonyabb pontjáig.

 • A fülkeváz belső mérete a oldalsó faltól az oldalsó falig a belső elemek nélkül.

 • A fülke bejárat alsó vízszintes eleme.

 • A felvonó fülke függesztési keretszerkezete, melyre a vezetősín csúszókat, a biztonsági fogókat és az emelő köteleket, vagy hidraulikus hengereket rögzítik.

 • Egy eszköz, vagy eszközcsoport, mely egy előre meghatározott módon vezérli a hozzákapcsolt készüléket. Egy felvonó vezérlés hajtás és ellenőrző funkciókból áll.

 • A felvonó váz tartalmazza a felvonó előre megtervezett alapelemeit: emelő rendszer, vezérlés, meghajtás, fülkeszerkezet, ajtóváz rendszer és utasbiztonsági berendezés. A tartozékok és az egyéb belső elemek (beleértve a jelzőrendszert is) nem tartoznak ide.

 • Előre megtervezett felvonóvázak, melyekre a termékcsaládok épülnek.

 • Az az elem, mely biztosítja a tapadást a hajtótárcsa és a függesztő kötelek között és melyek össztömege kiegyenlítí a fülke súlyát és a fülketerhelés egy bizonyos arányát, melyet gyakran a névleges terhelés 50%-ában határoznak meg.

 • Az ellensúly utazási területe az aknában, melyet elválaszt egy ellensúly védőlemez.

 • Előre meghatározott üzemmód, amelyben a felvonó bizonyos helyzetekben működik. Például normál üzemmód, ellenőrzési üzemmód és beállítási üzemmód.

 • Köteles felvonókban az a műszaki megoldás, mely az emelő motor energiatáplálását és sebesség szabályozását végzi. Hidraulikus felvonókban a szivattyút és a szelepeket vezérli.

 • Felvonó fülke 2 bejárattal.

 • Választható szerkezeti és funkcionális tulajdonságok, melyek védik az utasokat és a felvonót a földrengés okozta károktól.

 • A felvonónak az a része, mely szállítja az utasokat és/vagy más terheket.

 • Az utasok által adott hívások és parancsok végrehajtására szolgáló eszközök és működési elvek.

 • A felvonócsoport kettő, vagy több felvonóból áll, melyekhez ugyanazokat a hívógombokat használják a beszálló szinteken (és ugyanazzal a csoportvezérléssel működnek). Nézze meg a felvonó beszállási hely jelentését is.

 • Az a hely, melyben a fülke és az ellensúly - ha van - mozog. Ezt a teret általában a süllyeszték padló, a falak és az akna mennyezet határolják.

 • A felvonófülke pillanatnyi sebessége az aknában. Nem egyezik meg a névleges sebességgel.

 • Minden fülkén található vészjelző rendszer, mely tartalmaz csengőt, nyomógombot a fülkében és szünetmentes áramforrást, általában egy akkumulátort.

 • Olyan lehetőség, melyben a kiválasztott felvonót leválasztják az általános csoport működéstől a tűzoltók számára.

 • Emeleti beszálló ajtószerkezet, mely nem fedi az akna teljes szélességét. Nézze meg a széles ajtók és a front ajtók jelentését is.

 • Emeleti beszálló ajtószerkezet, mely fedi az akna teljes szélességét.

 • Áru-, gyalogos béka, targonca, stb. szállításra alkalmas felvonó.

 • Főleg áruszállításra alkalmas felvonó, személyi kísérettel.

 • Acél profilok sima vezető felülettel. A sínek általában T-profilok (gépi megmunkálású, hidegen húzott, hengerelt). A vezetősínek a felvonóaknában helyezkednek el, ezek irányítják és vezetik a fülke és az ellensúly mozgását.

 • Kapaszkodó korlát a felvonófülkében.

 • A felvonó akna azon része, mely a legfelső emelet padlószinttől az akna mennyezetig tart.

 • A felvonófülke és az ellensúly mozgatását végző berendezés. Meghatározott berendezés kombinációk a terhelések, névleges sebességek gyorsulási és emelőmagasságok szerint.

 • Ideiglenes felvonórendszer, mozgatható gépházzal. Egy fejlesztés, mely kiszolgálja a felvonó igényt egy épület teljes építési ideje alatt. A gépház ugyanarra a vezetősínre kerül, mint a fülke és az épületszerkezethez van erősítve emelhető tüskékkel. Ahogyan épül az épület, úgy lehet a sínrendszert hosszabbítani és a mozgatható gépházat feljebb vinni, hogy a további emeleteket kiszolgálja.

 • A KONE tengelyes szinkronmotorja, mágnessel a forgórészben.

 • A felvonó bejárat előtt lévő épület szint.

 • Az aknanyílásba épített ajtó. Biztosítja a biztonságos fülkébe lépést.

 • Olyan szerelvény, mely tartalmazza az emeleti ajtókat és a felvonóakna bejáratához kapcsolódó építészeti elemeket.

 • Az a helyiség, ahol a felvonó motor, néhány elektromos és vezérlő rendszer elemek helyezkednek el. Általában a felvonó akna fölött helyezkedik el.

 • Egy kapcsoló, mely az emelőmotor áramellátást kapcsolja, 1) ha szükséges a felvonó fülke mozgatása, és 2) ha az elektromos biztonsági kör teljes (zárt).

 • Az az emelet, ahol az épület főbejárata van.

 • Azok az eszközök, melyek biztosítják a felvonóhoz az áramot. Főközpontként / főhálózatként is ismert.

 • A felvonó vezérlőrendszer része, mely tartalmazza a felhasználási felületet a szervizelő számára, továbbá kapcsolókat, biztosítékokat és fék kioldókat.

 • Közepes teljesítmény kategóriába sorolt felhasználási mód. Nézze meg az alacsony és magas teljesítmények jelentését is.

 • Automata ajtó működéssel rendelkező rendszer, mely figyelmeztető jelzést ad, valamint csökkentett sebességgel és nyomatékkal zárja az ajtókat. A jelzés akkor kapcsol be, ha az ajtók hosszabb ideig nyitva maradnak, mint az előre meghatározott idő.

 • Kulcsos kapcsoló, mellyel a felvonó normál üzemmódból kikapcsolható.

 • Egy eszköz, mely leállítja a felvonót, ha elér egy előre beállított sebességet, és ha szükséges a biztonsági fogókészüléket is bekapcsolja.

 • Egy felvonó, vagy felvonó csoport funkciója. Ezzel a funkcióval a felvonó kap egy jelet, hogy mindig térjen vissza egy előre kiválasztott szintre, miután minden fülke, vagy emeleti hívást teljesített.

 • Széleskörű jellemzők, melyek az utas kényelmét, vagy kellemetlenségét befolyásolják a felvonó használata közben. Például: belső kialakítás, jelzőrendszer, be- és kiszállás, várakozási idő, utazási kényelem, stb.

 • Elsődlegesen utasok szállítását szolgáló felvonó.

 • A felvonó akna azon része, mely a legalsó beszálló szint küszöbmagasságától az aknapadlóig tart.

 • Egy módszer, mellyel a) ellenőrizhető a felvonó akna, hogy az a követelményeknek megfelelően épült, és b) meghatározható a komponensek megfelelő pozíciója.

 • A teljesítmény tényező megmutatja a valós és a látszólagos teljesítmény arányát. Egy áramkör teljesítmény tényezője az alábbi képlet szerint számítható: pf = P / S, (kW / kVA).

 • Az a terhelés, melyre a berendezést építették. Nézze meg a fülke terhelés jelentését is.

 • Egy vészhelyzeti riasztórendszer, amely távolról működik.

 • Egy felvonó utazási kényelmét a zajszint, a függőleges és oldalirányú rezgés, gyorsulási / lassulási arány és a rázkódás határozzák meg.

 • Egy mechanikai biztonsági eszköz, mely a fülkevázhoz rögzített. (Egyes esetekben pedig az ellensúly vázához is). A készülék bekapcsoláskor leállítja és megtartja a sebességet túllépő fülkét, vagy ellensúlyt, befogó ékekkel, melyek a vezetősínekre szorulnak. Az eszközt a sebesség szabályzó aktiválja.

 • Egy aknafalra rögzített acél lemez a beszálló szint ajtóküszöb alatt és a beszálló szint ajtó felett, hogy csökkentse a fülke ajtóküszöb és az aknafal között rést.

 • Dekorációs és védelmi célú elem a fülke oldalfal alján.

 • Az a terhelés, ami magában foglalja a nyers fülke, a fülke belső, a fülke ajtó(k) súlyát, a névleges terhelést és a fülkevázat minden tartozékával. A súly nem tartalmazza a függesztő köteleket, az ellensúlyozó köteleket, vagy láncokat, a kötélzet kiegyenlítő eszközt, az úszó kábelt és az ellensúlyt.

 • Azok a kötelek, melyek a felvonófülkét és az ellensúlyt tartják. Nem egyezik meg az emelő kötélzettel.

 • Felvonó hajtási üzemmód, melyben a felvonó addig mozog lefelé, míg eléri a lassulási, vagy szinkronizációs kapcsolót.

 • Adatlista, mely meghatározza a felvonó jellegzetességeit a DL dokumentumokban.

 • Előre meghatározott elemek csoportja, mely az alapfelszereltséget definiálja.

 • A felvonó fülke által kiszolgált legfelső, vagy legalsó szint.

 • Kettő vagy többajtós felvonófülke.

 • Olyan felvonó, mely a felvonóakna két ellentétes oldalán is rendelkezik bejárattal.

 • Egy biztonsági vizsgálat, mely ellenőrzi a megfelelő tapadást a függesztő kötelek és hajtótárcsa között.

 • 3 felvonóból álló csoport.

 • Egy rendszer, mely kétirányú kommunikációt biztosít a felvonó és a KONE szervizközpont között.

Sütik beállítása

A weboldal sütiket használ, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Azáltal, hogy a böngésző beállításainak módosítása nélkül folytatja a webhely megtekintését, Ön hozzájárul a sütik használatához. (A beállításokat bármikor megváltoztathatja.) További információkért tekintse meg az Adatvédelmi nyilatkozatot.